Skjefstad gård ligger nederst i Lensbygda, ovenfor kommunesenteret Lena, med fin utsikt over kulturlandskapet på Toten.

.

.